Z życia firmy

Czyszczenie i dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu świń

HAGRIC na każdym kroku stara się jak najlepiej zadbać o swoich klientów i zapewnić im najwyższy standard obsługi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pojazdy i kierowcy stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa biologicznego związanego z przenoszeniem chorób, dlatego kluczowym aspektem jest dla nas protokół higieny transportu.

Wszystkie pojazdy do transportu zwierząt są czyszczone i dezynfekowane za każdym razem, gdy zwierzęta rozładowywane są w gospodarstwach, punktach zbiorów czy rzeźniach. Kiedy mówimy o prawidłowym czyszczeniu, mamy na myśli 5 kroków:

1. Działanie mechaniczne – czyszczenie na sucho
Celem tego czyszczenia jest usunięcie większości widocznej materii organicznej i zanieczyszczeń aerozolowych.

2. Działanie na mokro
Czyszczenie odbywa się przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem. Należy pamiętać, że do osiągnięcia najlepszych efektów woda powinna mieć około 32°C

3. Zastosowanie detergentu
Detergent ma za zadanie usunięcie biofilmów, materii organicznej i osadu. Wybierając odpowiedni detergent należy mieć na uwadze pH produktu oraz tolerancję na poziom twardej wody.

4. Przeprowadzenie dezynfekcji
Na tym etapie większość materii organicznej zostało usunięte (ok. 90%). Dezynfekcja jest więc ważniejsza dla całego etapu pod kątem sanitanizacji.