Uwaga na mykotoksyny w paszy dla trzody chlewnej!

Mykotoksyny (toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów pleśniowych) stanowią poważny problem w obszarze żywienia trzody chlewnej. Dominująca większość mykotoksyn ma działanie bardzo szkodliwe zarówno dla zwierząt, jak również dla ludzi. Jakie warunki sprzyjają rozwijaniu się mykotoksyn i jakie powodują uszczerbki na zdrowiu zwierząt?

Największe zagrożenie stanowią grzyby z rodzaju Fusarium, które infekują zboża drobnoziarniste, ziemniaki, kukurydzę i inne rośliny uprawne. Wytwarzane przez nie mikotoksyny akumulują się w ziarnie przed żniwami, wpływając tym samym na zdrowotność rośliny. Mykotoksyny mogą być również wytwarzane przez grzyby pleśniowe podczas zbioru, jak również w trakcie transportu i przechowywania. Kluczowymi czynnikami, które sprzyjają rozwojowi mykotoksyn jest: dostęp tlenu, temperatura (15-30°C), odczyn środowiska (pH 4,5-6,5) i duża wilgotność powietrza (do 91% s.m) – tak więc narażone na występowanie mikotoksyn są niemal wszystkie rodzaje pasz.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ziarno kukurydzy i zbóż – ich niedostateczne wysuszenie prowadzi do zagrzewania, co z kolei sprzyja powstawaniu grzybów pleśniowych wytwarzających mikotoksyny. Do najbardziej niebezpiecznych dla trzody chlewnej należą trichoteceny i zearalenony, które do organizmu świń przedostają się główne przez przewód pokarmowy wraz z zanieczyszczoną mikroflorą pleśni paszą.

Jakie szkody mogą wyrządzić mykotoksyny w paszy dla trzody chlewnej?

Ich spożycie wraz z paszą wywołuje mikotoksykozy. Są to choroby mające specyficzne działanie na zwierzęta gospodarskie. Z reguły uszkadzają narządy wewnętrzne lub tkanki skóry.

Typowymi objawami, którymi charakteryzuje się zatrucie wywołane przez trichoteceny przy stężeniu 8 mg/kg paszy należy:

 • obniżenie przyrostów dobowych
 • brak apetytu
 • zapalenie błon śluzowych jelit
 • krwawe biegunki.

Przy większej dawce trichotecenów (od 10 do 12 mg/kg paszy) charakterystycznymi objawami wskazującymi na zatrucie są:

 • dynamicznie spadająca masa ciała
 • znacznie zmniejszona liczebność miotów
 • spadek wagi nowo narodzonych prosiąt
 • niepłodność
 • częstsze ryzyko poronień.

Drugi rodzaj, niezwykle niebezpiecznych dla zwierząt mykotoksyn, to zearalenony, które prowadzą do zaburzeń w rozrodzie. Zearalenon powoduje:

 • bezmleczność
 • obumieranie płodów
 • występowanie ciąż urojonych
 • zmniejszenie liczebności miotów.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby walkę z ograniczaniem mykotoksyn rozpocząć jeszcze na etapie uprawy zboża.  W celu obniżenia ryzyka występowania grzybów i pleśni stosujemy:

 • unikanie upraw monokultur zbóż
 • stosowanie płodozmianu
 • właściwy dobór odmian zbóż
 • dobór odpowiedniej metody uprawy gleby
 • stosowanie fungicydów
 • zbiór w odpowiedniej wilgotności
 • przewietrzanie zebranego ziarna
 • stosowanie preparatów ograniczających szkodliwość mykotoksyn.